En levande by, med anor
sedan 1.500 år tillbaka.

Billinge by

Billinge är en kyrkby med mycket gamla anor, det har funnits en kyrka på platsen åtminstone sedan 1100-talet, och troligen har det funnits en träkyrka sedan ännu
längre tillbaka.
Byn ligger i ett vackert, lätt kuperat jordbrukslandskap med åkrar och ängar,
men här finns också rikliga inslag av bokskog och skogsdungar.
Inte långt från byn finns Söderåsens Nationalpark, med fantasiska naturupplevelser och möjlighet till bad i Odensjön med rent källvatten.

Utanför byn slingrar sig Rönne Å genom dalgången på sin väg mot Skälderviken,
ett eldorado för kanotister. Omgivningarna har också en riklig fauna av vilda djur.
Byn har ca 500 invånare i bykärnan. Flertalet bor i villafastigheter, men det finns också ett betydande inslag av flerfamiljshus med hyreslägenheter.
I Billinge finns en omtyckt förskola med många barn, grundskola finns i de närliggande byarna Stehag och Röstånga.

Byalaget (byföreningen) är mycket livaktig, och ordnar mängder av aktiviteter.
Ryttarföreningen har ett stort ridhus med tillhörande ridbanor, och den omgivande naturen har mycket att erbjuda den hästintresserade.
I ridhuset finns en cafeteria med kök som används som förenings och möteslokal
av byns föreningar.

Billinge ligger centralt, med många större orter och arbetstillfällen inom bekvämt avstånd. Här finns buss med timmestrafik, busslinjen förbinder järnvägsstationerna
i Stehag och Klippan.
Billinge är platsen för de som vill leva ett aktivt, men lugnt och tryggt liv.

Rik på historia

Byn bär sitt namn efter de första bosättarna. De första bosättarna lade grunden för vår by cirka 1.500 år sedan.
Byn består av fantasifulla, unika hus, som ger byn en pittoresk och annorlunda atmosfär.
Här finns saker att upptäcka.
I byn finns en stark framåtanda, gemenskap och optimism. Tack vare aktiva invånare samt ett aktivt byalag händer det alltid något!

Byalaget

Tack vare ett stort antal invånare kan vi ha en livskraftig byalag. Byalaget ordnar med aktiviteter löpande under året och ser även till att främja byns utveckling på längre sikt.

Kort film

Ta gärna del av en nyproducerad film om Billinge.

Byn ur en historisk kontext

På en gammal karta från 1706 hittar man 23 gårdar som utgör Billinge by. De låg alla på en
mycket liten yta. Ungefär mellan Prästgården, som låg där Församlingshemmet ligger i dag,
och Aspakullvägen.

Man hade inte långt till grannarna på den tiden. Värre var det med ägorna som låg utspridda runt byn. Så såg de flesta byar ut på den tiden. Att de gjorde det berodde troligen på att det var lättare att försvara sig mot rövare och tjuvar. Nackdelen var att risken för brand blev större och om elden kom lös kunde följden bli att hela byn brann ner. All uppvärmning och matlagning skedde ju med öppen eld och taken var, utan undantag, av halm.

Detta skedde år 1711 då elden kom lös och 12 av gårdarna brann ner till grunden. Av de gamla gårdarna ligger Gamlegård, Hålegården och Nr. 14 (Magasinet) kvar på sina gamla platser. Detta kan ju vara intressant att veta men ännu intressantare är det som har hänt under senare tid. Speciellt under andra delen av artonhundratalet och de första årtiondena av nittonhundratalet.

Då byggdes den nya kyrkan, industrialiseringen tog sin början och järnvägen kom till byn.
Allra först byggdes en järnväg mellan Klippan och Röstånga som öppnades för trafik den 18 okt. 1892 men redan innan den var klar fanns det planer på att bygga en järnväg mellan Eslöv och Röstånga.
Det fanns även planer på en järnväg mellan Stehag och Röstånga. De planerna blev inte av men
sträckan Eslöv Röstånga byggdes och togs i bruk den 28 nov. 1898.

Som kuriosa kan nämnas att byggkostnaden utgjorde en summa av 741 219 kr och 68 öre.
Det fanns även planer på att bygga en järnväg mellan Höör och Helsingborg som skulle korsa Eslöv – Klippan järnvägen i Billinge. Billinge skulle då ha blivit en stor järnvägsknut.
Det var med detta i sikte som Billinges store man på den tiden, Måns Andreasson byggde Billinge hotell. Även förutan järnvägen mellan Höör och Helsingborg blev Billinge likväl en betydande järnvägsort med både lokstallar, järnverksverkstäder och pumpstation. Pumpstationen kan nästan liknas vid en mack där ångloken tankade sitt vatten.
Var man hämtade bränslet, kolen, vet jag inte men troligen gjorde man det i Eslöv. Där fanns ju på den tiden Eslöfs stenkols AB med gruva i Stabbarp. Järnvägsdriften på den tiden krävde en hel del olika yrken som, lokförare, lokeldare, bromsare, stins, stationskarlar och skrivare. Även personal för städning och rengöring av tågen behövdes. Många av dessa valde att bosätta sig i Billinge och byggde hus här. På kyrkogården kan man se en del gravar med dessa yrkesutövares titel ingraverad. Detta gjorde att Billinges invånarantal steg. Som allra mest bodde här 1 436 personer. Alla dessa människor behövde givetvis service. Trots järnvägen förflyttade man sig inte lika lätt och fort som vi gör nu därför fanns många näringsidkare i byn. På en karta i första delen av Billinge Sockenbok finns inte mindre än 7 affärer, café, taxiurmakare, sadelmakare, vagnmakare, cykelreparatör, 2 smedjor, skomakare, herrfrisör, damfrisörska och många andra yrkesutövare. Det fanns biograf, poststation, brandstation.
Ni som är intresserade av vad jag har skummat här av vad som har hänt under Billinge by:s historia under den tid som de största sakerna hände råder jag att titta i Billinge Sockenbok del 1. Har ni inte redan köpt den så finns den att köpa på Gamlegård.

När man skrev detta kan man inte låta bli att i fantasin tänka på hur allt skulle ha kunnat vara om inte om hade varit. Hur hade Billinge sett ut idag om järnvägen mellan Höör och Helsingborg hade byggts och om inte Klippan – Eslöv järnvägen lagts ner.