kontakt

KONTAKTUPPGIFTER

Ordförande

Anders Borgqvist

Email

anders.borgqvist@billagard.com

Telefon

070-554 20 85

Bankgiro

442-1392 (ange namn och adress vid betalning)
150 kr / familj, 100 kr / enskild medlem

styrelsen

 • Anders Borgquist (ordf). anders.borgqvist@billagard.se
 • Ralph Svensson. ralph-svensson@telia.com
 • Torsten Werner (kassör). werner@exen.se
 • Anne Udd. anne_udd@hotmail.com
 • Agneta Ahlgren. agnetha_ahlgren@hotmail.com
 • Hanna-Mia Hellberg. hanna-mia.hellberg@telia.com
 • Lotta Gunnarsson. info@trumpetarbostallet.se
 • Susanne Eckersten. susanne.eckersten@gmail.com
 • Tommy Bengtsson. smefan666@gmail.com

BYALAGETS VÄNNER

 • Hästhagens ryttarförening. www.harf.se
 • Röstånga tillsammans. 073-644 77 38. www.rostangatillsammans.se
 • Möllerikeföreningen. www.mollerikeforeningen.se
 • Hela Sverige ska leva. www.helavserige.se