En levande by, med anor
sedan 1.500 år tillbaka.

Om Byalaget

Billinge Byalag grundades 2009, för att främja byns utveckling, knyta byborna samman och göra byn till en vacker, trygg och attraktiv plats att bo på.
Byalaget är politiskt och religiöst obundet. Alla som stödjer byalagets arbete och värderingar är välkomna som medlemmar, man måste inte bo i Billinge.

En nyckel i gammaldags snitt (eftersom Billinge är en by med gamla anor) blev byalagets logotyp. Nyckeln symboliserar öppenhet – det är upplåst, men också att byalaget är nyckeln till Billinges framtid. Nyckeln finns uppsatt vid infarterna till byn.

Byalaget jobbar med en lång rad olika aktiviteter, alltifrån plantering av blommor och träd, musikarrangemang, barnaktiviteter, julmarknader till yogakurser o.s.v.
Varje år delas en kalender med de planerade aktiviteterna ut till byborna.
Även om föreningens arbete leds av styrelsen, är målsättningen att så många som möjligt av medlemmarna engagerar sig i verksamheten.

Vision

Vid grundandet antogs också en vision för hur byalaget vill att byn skall vara:

  • Billinge skall vara en vacker, välskött och inbjudande by.
  • Billinge skall vara en öppen och välkomnande by, med stark gemenskap mellan byns invånare.
  • Billinge skall vara en by där kulturen lever och tas tillvara.
  • Billinge skall vara en trygg och trivsam by för bybor i alla åldrar.
  • Billinge skall vara en by som byborna känner stolthet över.

Kontakt

För att komma i kontakt med Byalaget och dess styrelse, klicka här

Torsten Werner årets nyckelperson

Årsmöte 2023

Årsmöte för Billinge byalag arrangerades söndagen den 26 mars 2023. Ett 30-tal medlemmar deltog. Många aktiviteter är på gång och några av dessa presenterades och diskuterades mer ingående. Torsten Werner avtackades från sitt långa engagemang i styrelsen och utsågs även till Nyckelperson för 2023. Mötet inleddes med eftermiddagsfika och avslutades med söndagsmiddag. Protokoll från årsmötet finns här: Länk