En levande by, med anor
sedan 1.500 år tillbaka.

Nyckelperson / Nyckelverksamhet Billingenyckeln

Vid årsmötet delar styrelsen ut en utmärkelse för att uppmärksamma och tacka personer eller företag som under många år drivit en verksamhet som ligger i linje med Byalagets målsättningar, och lämnat ett stort och positivt avtryck för byn och dess invånare. Utmärkelsen måste inte delas ut varje år, utan bara de år då styrelsen finner det motiverat.
Utmärkelsen består av ett diplom med motivering och en liten statyett med Byalagets loga med mottagarens namn och årtalet inskrivet.

Kriterier för att Nyckelpersonen är:
Billingenyckeln utdelas till person eller företag som under lång tid i sin gärning har uträttat saker som är positiva och haft stor betydelse för Billinge och dess invånare.
Verksamheten skall ligga i linje med Byalagets allmänna målsättningar, och ha medverkat till att sprida en positiv bild av Billinge i omvärlden.
Mottagare utses av Byalagets styrelse. Alla medlemmar har förslagsrätt.
Utedelning sker vid föreningens årsmöte.

Nyckelpersoner:
 • 2012 Georg Welin
 • 2013 Sven och Britt-Marie Persson
 • 2014 Fricks Spettkaksbageri
 • 2015 Sven Ehnberg
 • 2016 Billinge Bageri och Conditori
 • 2017 Roland Olsson
 • 2018 Billinge Krukmakeri, Dennis och Berit Tuvesson
 • 2019 Uppehåll. 10-års jubileum med genomgång av tidigare mottagare
 • 2020 Billinge Förskola med barn och personal
 • 2021 Uppehåll pga. pandemi
 • 2022 Inger Sjöstedt Welin
 • 2023 Torsten Werner
 • 2024 Lena och Werner Glatz