En levande by, med anor
sedan 1.500 år tillbaka.

Billinge byalag

Billinge by ligger vackert omgärdat av den Skånska naturen och med närheten till staden. Här bor och verkar en mix av människor, med olika bakgrund och från olika generationer. 


Årsmöte

Söndagen den 24 mars kl. 16.00 i Ridhusets Cafeterian
Alla medlemmar hälsas välkomna till Byalagets Årsmöte!

Kallelse med program

Billingesjön

Omröstningen om de olika förslagen i landsbygdsutveckling är avslutad, och förslaget om att anlägga en sjö i Billinge vann med bred marginal.Styrelsen har kontakt med handläggande tjänstemän på kommunen, som också är positiva till förslaget. Det formella beslutet om att anslå medel till projektet fattas av kommunfullmäktige, och styrelsen räknar med att anslaget till sjön kommer att beviljas. Under tiden arbetar styrelsen vidare med planeringen av arbetet, med förhoppning om att det skall kunna genomföras under sommaren 2024. Om allt går som styrelsen hoppas har Billinge en liten sjö nästa höst.

Planeringen för en hundrastgård pågår också och styrelsen räknar med att kunna uppföra rastgården någon gång under våren.

 

Hälsningar från

Byalagets Styrelse

Kommande aktiviteter

Rik på historia

Byn bär sitt namn efter de första bosättarna. De första bosättarna lade grunden för vår by cirka 1.500 år sedan. Läs gärna mer om byns historia.

Bli en del av byn

Håll gärna koll på vilka fastigheter som är till salu. Kanske att du hittar både ditt drömhus samt din drömbygd.