En levande by, med anor
sedan 1.500 år tillbaka.

Billinge byalag

Billinge by ligger vackert omgärdat av den Skånska naturen och med närheten till staden. Här bor och verkar en mix av människor, med olika bakgrund och från olika generationer. 

Hundhagen ivigd

Nu är Billinges första hundrastgård invigd. Ett gäng glada hundar med hussar och mattar var på plats i det fina vädret.

Rastgården ligger på baksidan av Bil & Traktor, Röstångavägen 26 och är byggd av Billinge byalag.


Årsmöte

Söndagen den 24 mars arrangerades årsmötet.

Ordförande Anders Borgqvist hälsade ett 50-tal medlemmar välkomna till årsmötet och en inledning som handlade både om omvärlden och om många av de positiva saker som hänt under det gångna året i Billinge. En fullbelagd förskola, bredbandsutbyggnad, ny vattenledning, ny transformator, nytt reningsverk med god kapacitet, planering av gång- och cykelbana är några exempel. Ordförande nämnde också det fina samarbetet byalaget har med stiftelsen Gamlegård, Hästhagens Rf, och Möllerikeföreningen. Det finns hopp och framtidstro och Billinge ska vara kommunens gladaste by.

Därefter fortsatt sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Som sista punkt är det dags att presentera årets nyckelperson/er, som mycket välförtjänt är paret Lena och Werner Glatz. Ordförande läste upp en lång och fin motivering till priset och efter överlämnandet av Billingenyckeln fick Lena och Werner Glatz värmande applåder av årsmötet.

Efter avslutat årsmöte tackades Anne-Marie Borgqvist för allt arbete som hon lägger ner med att förse oss med goda middagar både här på årsmötet och på AW. Det informerades om det fortsatta arbetet med gång och cykelvägen till Röstånga, Billingesjön och hundrastgården.

Protokoll 
Kallelse med program

Billingesjön

Omröstningen om de olika förslagen i landsbygdsutveckling är avslutad, och förslaget om att anlägga en sjö i Billinge vann med bred marginal.Styrelsen har kontakt med handläggande tjänstemän på kommunen, som också är positiva till förslaget. Det formella beslutet om att anslå medel till projektet fattas av kommunfullmäktige, och styrelsen räknar med att anslaget till sjön kommer att beviljas. Under tiden arbetar styrelsen vidare med planeringen av arbetet, med förhoppning om att det skall kunna genomföras under sommaren 2024. Om allt går som styrelsen hoppas har Billinge en liten sjö nästa höst.

Planeringen för en hundrastgård pågår också och styrelsen räknar med att kunna uppföra rastgården någon gång under våren.

 

Hälsningar från

Byalagets Styrelse

Kommande aktiviteter

Rik på historia

Byn bär sitt namn efter de första bosättarna. De första bosättarna lade grunden för vår by cirka 1.500 år sedan. Läs gärna mer om byns historia.

Bli en del av byn

Håll gärna koll på vilka fastigheter som är till salu. Kanske att du hittar både ditt drömhus samt din drömbygd.