En levande by, med anor
sedan 1.500 år tillbaka.

Årsmöte

mars 24, 2024
Tid: 16:00
Plats: Ridhuset cafeteria
Medlem? Billinge Byalag

Söndagen den 24 mars kl. 16.00 i Ridhusets Cafeterian

Alla medlemmar hälsas välkomna till Byalagets Årsmöte

Program:
  –     Vi börjar med eftermiddagskaffe och kaka

–     Presentation av det gångna årets verksamhet och föreningens ekonomi

–      Val av styrelse och övriga stadgeenliga årsmötesärenden

–      Diskussion, idéer och förslag angående byföreningens verksamhet

–      Vi korar årets ”Nyckelperson” i  vår by

–     Information om den planerade Billingesjön och hundrastgården.

–     Vi avslutar med att föreningen bjuder på söndagsmiddag.