En levande by, med anor
sedan 1.500 år tillbaka.

2022 närmar sig slutet, och vår förening, Billing Byalag, lägger det 14:e verksamhetsåret bakom sig. I takt med att allt fler vaccinerat sig, och samhället öppnats upp, har föreningen kunnat återuppta verksamheten fullt ut med alla de arrangemang som byn har blivit känd för. Som uppskattning för föreningens arbete med att göra Billinge till en levande och attraktiv by tilldelades Billinge Byalag Eslövs Kommuns kulturpris 2022. Bland alla aktiviteter som genomförts vill vi bara nämna några. *Dagen för barnen blev väldigt lyckad med fint väder och många nöjda besökare. *Under året har tre konserter genomförts. Billingebaserade Midas orkester spelade upp på Magasinet med ett ”himla” håll i gång. I juli spelade ett Bluegrass och Country band på Bil & Traktor, och i september uppträdde Josefine Björk Werner med ett helt storband på Magasinet och spelade Jazz och Swing. *Julmarknaden blev en stor framgång, med skapligt väder, varierat utbud och många besökare. Föreningen hade inför årets marknad införskaffat nya stabila och trevliga tält, och inramningen på Gamlegård ger en väldigt trivsam atmosfär. Julmarknaden får Billinge att sticka ut och synas.

Under året har föreningen fått en ny hemsida, www.billingeby.se . Hemsidan har byggts av företaget Korta Ben i Stockamöllan. Hemsidan är överskådlig och här hittar du intressanta artiklar om byn, och information om vad som är på gång. Förhoppningen är att hemsidan skall vara en stabil och bra informationskälla för föreningen och medlemmarna.

Inför årsmötet hade styrelsen reviderat och kompletterat föreningens stadgar. Förslaget till nya stadgar antogs av årsmötet, och gäller nu. Ni hittar stadgarna på föreningens nya hemsida.

Föreningen har engagerat sig i tillkomsten av en ny gång och cykelväg till Röstånga. Som planerna ser ut nu börjar den nya vägen vid Krukmakeriet, och går på den östra sidan av väg 13 fram till busshållplatsen vid Hissbro. Där korsar den väg 13 och fortsätter sedan på västra sidan fram till Röstånga. Om allt går som planerat kommer vägen att börja byggas 2024 och färdigställas under 2025. När vägen är klar kommer det att bli en mycket stor förbättring för vår by. Tyvärr har renoveringen av trottoaren längs väg 13 genom byn strukits ur planerna. Styrelsen skall undersöka möjligheten att få den upprustad som ett underhållsprojekt.

Arbetsgruppen för en sjö vid infarten till byn har jobbat vidare under året. Vi har en markägare som är villig att upplåta marken, och arbetsgruppen har kontakt med en konsult för hjälp med utformning av sjön, planering av arbetet och tillståndsprocessen. Sjön kommer att ligga intill den planerade cykelvägen, och där kan finnas planteringar, bänkar och grillplats. Frågan om finansiering av arbetet återstår. Om planerna går att genomföra, blir det ett riktigt fint inslag i vår by.

Under 2023 kommer Billinge att få ta del av kommunens ”landsbygdsutvecklings” anslag. Vi kommer då att tillsammans med Stehag och Stockamöllan få dela på 1,5 miljoner kr. Byborna kommer under våren att få lämna förslag på saker man önskar få genomförda, och senare på året blir det en omröstning. Vinnande förslag kan sedan bli utförda under 2024.

Årsmötet är planerat till söndagen den 26 mars, och blir i Ridhusets cafeteria. I början av februari kommer en ny aktivitetskalender att delas ut i alla brevlådor. Med aktivitetskalendern kommer också ett inbetalningskort för nästa års medlemsavgift. Styrelsen hoppas på ert fortsatta medlemskap, byalaget betyder väldigt mycket för byns utveckling, trivsel och attraktivitet, och för hur Billinge uppfattas i vår omvärld.

Styrelsen önskar alla Billingebor ett riktigt GOTT NYTT Billingeår