om billinge

vår by

Varmt välkomna till Billinge! Billinge ligger i gränslandet mellan skog och slätt, med en närhet till unik och vacker natur. Här bor och verkar en mix av människor som delar omsorgen för vår by och dess intressen.  Byn består av fantasifulla, unika hus, som ger byn en pittoresk och annorlunda atmosfär. Här finns saker att upptäcka.

I byn finns en stark framåtanda, gemenskap och optimism. Tack vare aktiva invånare samt ett aktivt byalag händer det alltid något!

BYALAGET

Tack vare ett stort antal invånare kan vi ha en livskraftig byalag. Byalaget ordnar med aktiviteter löpande under året och ser även till att främja byns utveckling på längre sikt.

LOKALA FÖRETAG

I byns finns en stark företagskultur. Vi främjar gärna lokala varor och tjänster så ta gärna del av det som erbjuds lokalt.

kort film

Ta gärna del av en nyproducerad film om Billinge.

byn ur en historisk kontext

På en gammal karta från 1706 hittar man 23 gårdar som utgör Billinge by. De låg alla på en mycket liten yta. Ungefär mellan Prästgården, som låg där Församlingshemmet ligger i dag, och Aspakullvägen.  Man hade inte långt till grannarna på den tiden. Värre var det med ägorna som låg utspridda runt byn. Så såg de flesta byar ut på den tiden. Att de gjorde det berodde troligen på att det var lättare att försvara sig mot rövare och tjuvar. Nackdelen var att risken för brand blev större och om elden kom lös kunde följden bli att hela byn brann ner. All uppvärmning och matlagning skedde ju med öppen eld och taken var, utan undantag, av halm.

Detta skedde år 1711 då elden kom lös och 12 av gårdarna brann ner till grunden. Av de gamla gårdarna ligger Gamlegård, Hålegården och Nr. 14 kvar på sina gamla platser. Detta kan ju vara intressant att veta men ännu intressantare är det som har hänt under senare tid. Speciellt under andra delen av artonhundratalet och de första årtiondena av nittonhundratalet. Då byggdes den nya kyrkan, industrialiseringen tog sin början och järnvägen kom till byn. Allra först byggdes en järnväg mellan Klippan och Röstånga som öppnades för trafik den 18 okt. 1892 men redan innan den var klar fanns det planer på att bygga en järnväg mellan Eslöv och Röstånga. Det fanns även planer på en järnväg mellan Stehag och Röstånga. De planerna blev inte av men sträckan Eslöv Röstånga byggdes och togs i bruk den 28 nov. 1898. Som kuriosa kan nämnas att byggkostnaden utgjorde en summa av 741 219 kr och 68 öre.

Det fanns även planer på att bygga en järnväg mellan Höör och Helsingborg som skulle korsa Eslöv – Klippan järnvägen i Billinge. Billinge skulle då ha blivit en stor järnvägsknut. Det var med detta i sikte som Billinges store man på den tiden, Måns Andreasson byggde Billinge hotell. Även förutan järnvägen mellan Höör och Helsingborg blev Billinge likväl en betydande järnvägsort med både lokstallar, järnverksverkstäder och pumpstation. Pumpstationen kan nästan liknas vid en mack där ångloken tankade sitt vatten. Var man hämtade bränslet, kolen, vet jag inte men troligen gjorde man det i Eslöv. Där fanns ju på den tiden Eslöfs stenkols AB med gruva i Stabbarp. Järnvägsdriften på den tiden krävde en hel del olika yrken som, lokförare, lokeldare, bromsare, stins, stationskarlar och skrivare. Även personal för städning och rengöring av tågen behövdes. Många av dessa valde att bosätta sig i Billinge och byggde hus här. På kyrkogården kan man se en del gravar med dessa yrkesutövares titel ingraverad.

Detta gjorde att Billinges invånarantal steg. Som allra mest bodde här 1 436 personer. Alla dessa människor behövde givetvis service. Trots järnvägen förflyttade man sig inte lika lätt och fort som vi gör nu därför fanns många näringsidkare i byn. På en karta i första delen av Billinge Sockenbok finns inte mindre än 7 affärer, café, taxi, urmakare, sadelmakare, vagnmakare, cykelreparatör, 2 smedjor, skomakare, herrfrisör, damfrisörska och många andra yrkesutövare. Det fanns biograf, poststation, brandstation.

Ni som är intresserade av vad jag har skummat här av vad som har hänt under Billinge by:s historia under den tid som de största sakerna hände råder jag att titta i Billinge Sockenbok del 1. Har ni inte redan köpt den så finns den att köpa på Gamlegård.

När man skrev detta kan man inte låta bli att i fantasin tänka på hur allt skulle ha kunnat vara om inte om hade varit. Hur hade Billinge sett ut i dag om järnvägen mellan Höör och Helsingborg hade byggts och om inte Klippan – Eslöv järnvägen lagts ner. Då hade vi kanske haft Pågatågstrafik både till Malmö och Helsingborg.