En levande by, med anor
sedan 1.500 år tillbaka.

Årsmöte

mars 26, 2023
Tid: 16:00
Plats: Ridhuset cafeteria
Medlem? Billinge Byalag

Program:
– Vi börjar med eftermiddagskaffe och kaka
– Presentation av det gångna årets verksamhet och föreningens ekonomi
– Val av styrelse och övriga stadgeenliga årsmötesärenden
– Diskussion, idéer och förslag angående byföreningens verksamhet
– Vi korar årets ”Nyckelperson” i vår by
– Information om den planerade gång och cykelvägen till Röstånga, arbetet med Billingesjön, kommunens ”landsbygdsutvecklingspeng” och idén att forska i byns byggnaders historia.
– Vi avslutar med att föreningen bjuder på söndagsmiddag.