En levande by, med anor
sedan 1.500 år tillbaka.

2023 närmar sig slutet, och vår förening Billing Byalag, kan lägga ännu ett år fullt av verksamhet bakom sig.  Vi i styrelsen får ganska ofta kommentaren från folk som passerar genom vår by, att Billinge har blivit så mycket trevligare. Från att ha betraktats som en ganska ”sjaskig” by för 10-15 år sedan börjar den nu uppfattas som en verkligt fin och tilltalande by. En utveckling som vi Billingebor skall vara glada och stolta över, och som det är styrelsens uppfattning att Byalaget i hög grad har bidragit till.

Byalagets utbud av aktiviteter spänner över ett väldigt brett område med allt från yoga, ägg-jakt för barnen, växt och trädgårdsdag, byaloppis, en dag för barnen med roliga aktiviteter, tre olika musikarrangemang,
veterantraktorutställning, kransbindning, musteridagar, afterwork kvällar med matservering, Billinge lyser och så vårt kanske största arrangemang, Billinge Julmarknad för att bara nämna något.
Inför årets marknad hade byalaget införskaffat ytterligare två nya marknadstält, och marknaden erbjuder nu ett brett utbud av ”marknadsknallar” med olika produkter och hantverk. Det finns också olika matserveringar, och alla barn kan framföra sina önskningar till tomten och får då en liten påse med något gott i. Årets julmarknad genomfördes dessutom i vackert vinterväder med snö som lyste vitt.
Gamlegård erbjuder en fin inramning och marknaden blev välbesökt och sätter Billinge på kartan.

Byafesten är numera också förlagd till Gamlegård, och bidrar därmed till att göra vårt fina hembygdsmuseum till en levande del av byn. Byafesten är en mycket trevlig och opretentiös tillställning, ett bra tillfälle att lära känna andra bybor. Det finns plats för många fler deltagare, ni är alla välkomna nästa år.

Styrelsen har arbetat vidare med visionen om att anlägga en sjö i Billinge och har under året sökt och beviljats anslag från Sparbanksstiftelserna Färs-Frosta och Finn, och nu i höst har förslaget vunnit omröstningen om kommunens ”Landsbygdsutvecklingspeng.” Styrelsen bedömer därmed att finansieringen av projektet är säkrad, och räknar med att sätta igång med arbetet till sommaren. Väl på plats kommer sjön att bli ett fint inslag i vår bymiljö och kunna erbjuda rekreation för oss bybor. Sjön kommer dessutom att ligga intill den planerade gång och cykelvägen och blir därför lättillgänglig för alla.
Trafikverket fortsätter också med planeringen av g/c vägen, och om allt går som det är tänkt skall arbetet starta kommande höst för att göras klart under 2025. I samband med det är också avsikten att genomföra hastighetsdämpande åtgärder i byn. Låt oss hoppas att de blir verkningsfulla.

Styrelsen har under året lovat byns hundägare att byalaget skall uppföra en hundrastgård. Styrelsen har en överenskommelse med en markägare om att uppföra rastgården på en central plats i byn, och med hjälp av ideellt arbete kommer rastgården inte bli så dyr att uppföra, varför byalaget kan finansiera det med egna medel. Styrelsen räknar med att uppföra rastgården till våren.

Under förra året skaffade Byalaget en ny hemsida som informationskälla om byn och byalaget, här hittar du information om byn och byalaget och vad som är på gång. Besök den gärna då och då.  www.billingeby.se
Föreningen har också en egen e-post dit ni kan skicka frågor och synpunkter. Adress: info@billingeby.se .

Årsmötet blir en söndagen den 24 mars i Ridhusets cafeteria, och i vanlig ordning kommer det att bjudas på eftermiddagskaffe och sedan en bit mat efter årsmötet.
I början av februari kommer en ny aktivitetskalender att delas ut i alla brevlådor.
På aktivitetskalendern finns också uppgifter för betalning av medlemsavgiften.
Styrelsen hoppas på ert fortsatta medlemskap, byalaget betyder väldigt mycket för trivseln och byns utveckling och attraktivitet, och för hur Billinge uppfattas i vår omvärld.

Byalagets styrelse önskar alla Billingebor ett riktigt GOTT NYTT år